NVE Masterclass Metabole ziekten op 14 september 2023

|

NVE Masterclass: Wanneer denken aan een metabole ziekte?

Erfelijke metabole ziekten zijn zeldzame aandoeningen van de stofwisseling. De meeste artsen zullen deze patiënten niet frequent behandelen in hun dagelijkse praktijk. Echter door verbeterde zorg, uitbreiding van diagnostische mogelijkheden en toegenomen bewustwording neemt het aantal patiënten en met name volwassenen met een metabole ziekte sterk toe. Om deze reden is het aantal volwassen patiënten met een metabole ziekte op de afdelingen interne geneeskunde fors gegroeid. Deze patiënten kunnen zich met frequent voorkomende klachten/ symptomen presenteren in de spreekkamer.

In deze NVE Masterclass Metabole ziekten bespreken we wanneer er gedacht moet worden aan een erfelijke metabole ziekte. Aan de hand van klachten die veel voorkomen en waar elke arts in zijn of haar loopbaan mee te maken krijgt, leggen we uit welke rode vlaggen wijzen op een metabole ziekte, welke verdiepende vragen kunnen worden gesteld en welke analyse ingezet dient te worden. Van klachten geuit door de patiënt zelf (zoals spierpijn of buikpijn), tot problemen die aan het licht komen uit aanvullend onderzoek (zoals hypoglycemie of een verhoogd lactaat) of op de beeldvorming (bijvoorbeeld een vergrote lever). Uiteraard gaan we ook in op de behandeling ervan. Vroegtijdige herkenning en behandeling van metabole aandoeningen kan levensreddend zijn.

Deze masterclass is vooral bedoeld voor AIOS en medisch specialisten die juist niet dagelijks patiënten met erfelijke metabole ziekten behandelen. Herkenning, (patho)fysiologie, diagnostiek en behandeling zullen alle aan bod komen en op een begrijpelijke manier inzichtelijk worden gemaakt.

Datum: 14 september 2023
Locatie: Beatrixgebouw Utrecht
Kosten: 200 euro. De kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Accreditatie toegekend voor:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (5 punten)
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (5 punten)

Accreditatie is aangevraagd voor:

  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Inschrijven via: http://congres.nve.nl

UMD AGENDA:
{{row.name}}
{{row.date}}

NIEUWS onderwerpen:

Met opbrengsten uit de VriendenLoterij PrijzenMarathon heeft Stichting Metakids het samenwerkingsverband (UMD) van zes universitaire ziekenhuizen kunnen faciliteren. Ook is onderzoek binnen het UMD gestart. Deelnemers van de VriendenLoterij spelen sinds de campagne in 2018 geoormerkt mee voor dit goede doel waardoor dankzij hen nog steeds fondsen geworven worden.
Daarnaast zullen Stichting Metakids en het UMD gezamenlijk en afzonderlijk actief werven voor additionele subsidiegelden om het UMD verder te ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

© UMD 2019 - 2023