Oproep voor het indienen van UMD Catalyst Grant aanvragen vóór vrijdag 8 maart 2023, 18 uur.

Het UMD beoogt om, door middel van Catalyst Grants, de diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten en gezinnen met een erfelijke metabole ziekte te bevorderen.

Samenwerkingsprojecten die vallen binnen de UMD doelstellingen en welke passen binnen één of meer UMD portefeuilles komen in aanmerking voor subsidie. Onderzoekers kunnen een aanvraag voor financiële steun indienen voor (de start van / een deel van) een project tot een maximum van €15.000. Het totaal beschikbare budget in deze ronde is €30.000.

Er zijn jaarlijks vier UMD Catalyst Grant rondes. Elk kwartaal is er een nieuwe deadline voor het indienen van UMD Catalyst Grant aanvragen. Alle aanvragen worden beoordeeld door 3 UMD bestuursleden. U ontvangt binnen zes weken na de indieningsdeadline bericht of uw aanvraag wel of niet gehonoreerd is, met eventuele onderbouwing / feedback.

Formulieren

 • Meer informatie over de richtlijnen en de aanvraag vereisten vindt u hier (alleen in het Engels). N.B. de richtlijnen zijn enigszins aangepast ten opzichte van voorgaande rondes, bekijk dit document daarom goed voor u begint aan de voorbereiding van uw aanvraag.

 • De vragen van het UMD Catalyst Grant aanvraagformulier vindt u hier. N.B. voor het indienen van uw aanvraag dient u het webformulier in te vullen, te vinden via de rode button op deze pagina.


Voor meer informatie of vragen over de UMD Catalyst Grant procedure kunt u contact opnemen met de UMD programma manager via info@umd.nl

Samenvattingen van gehonoreerde aanvragen Metakids in het kader van UMD
Metabolic flux studies in humans by means of stable isotopes: to unravel the pathophysiology of inborn errors of metabolism and allow evaluation of new therapeutic options
Metabolic flux studies in humans by means of stable isotopes: to unravel the pathophysiology of inborn errors of metabolism and allow evaluation of new therapeutic options
 • Onderzoeksteam: Sander Garrelfs, Frits Wijburg, Henk Schierbeek, Frédéric Vaz, Dewi van Harskamp, Gepke Visser
 • Centra: Amsterdam UMC; UMC Utrecht

Samenvatting: Het doel van ons project is om een expertisecentrum te realiseren voor de uitvoering van kinetiekstudies met behulp van stabiele isotopen. Stabiele isotopen zijn stoffen die “gemerkt” zijn doordat zij een ander gewicht hebben dan normaal in de natuur (en uw lichaam) voorkomt. Door dit verschil in gewicht is het mogelijk om de door ons via het infuus toegediende stoffen (de zogenaamde stabiele isotopen) te volgen. Deze zogenaamde “in vivo” studies zijn uiteindelijk van doorslaggevend belang voor patiënten, aangezien dit bij uitstek de beste methode is om de effectiviteit van nieuwe behandelingen te evalueren naast klinische uitkomstmaten. Daarnaast kunnen wij middels deze techniek het ontstaansmechanisme van metabole ziekten op een unieke wijze doorgronden. Er zijn slechts enkele centra ter wereld die beschikken over de benodigde kennis om deze techniek te gebruiken, waaronder ons lab in het Amsterdam UMC. Wij willen daarom alle academische centra in Nederland graag de kans bieden om ook gebruik te maken van deze fascinerende techniek, om zo gezamenlijk de behandeling van patiënten met een metabole aandoening te verbeteren.

Intracellular nucleotide fluxomics as a novel strategy to unravel IEMs
Intracellular nucleotide fluxomics as a novel strategy to unravel IEMs
 • Onderzoeksteam: Laura Steinbusch, Marek Noga, Sandra Coenen, Estela Rubio-Gozalbo, Dirk Lefeber, Jörgen Bierau
 • Centra: Maastricht UMC+; Radboudumc

Samenvatting: De klassieke diagnostiek van metabole enzymdefecten berust op analyse van statische metabolietconcentraties en individuele enzymactiviteiten. Het is echter bekend dat multi-enzymcomplexen en ook metabolietstromen aangetast kunnen zijn bij patiënten met een stofwisselingsziekte; iets wat met de huidige diagnostische technieken niet gemeten kan worden. Ons team heeft bij een groep van patiënten met epilepsie de oorzakelijke genetische mutaties in enzymcomplexen in het pyrimidine metabolisme (onderdeel van de bouwstenen van het DNA) aangetoond. Echter, de statische metabolietconcentraties waren niet aangedaan. Ons doel is om een nieuwe metabolietstroom analyse (fluxomics) te ontwikkelen waarmee we in de cellen van patiënten met een defect in nucleotiden metabolisme, metabolietveranderingen in de tijd kunnen volgen. We zullen drie analyse methoden ontwikkelen waarmee we zowel kwantitatieve data, data vanuit individuele cellen kunnen en de verbinding met andere metabole paden kunnen meten. We zullen deze diagnostische tool gebruiken om nieuwe biomarkers te identificeren en ziekteprocessen en behandelingen te bestuderen.

The promise of messenger RNA as treatment approach for inborn errors of metabolism: advancing tissue targeting
The promise of messenger RNA as treatment approach for inborn errors of metabolism: advancing tissue targeting
 • Onderzoeksteam: DPim Pijnappel, Estela Rubio-Gozalbo, Bert Smeets, Sabine Fuchs
 • Centra: Erasmus MC; Maastricht UMC+; UMC Utrecht

Samenvatting: De genetische oorzaak van een erfelijke metabole ziekte kan worden opgeheven door het defect of ontbrekende eiwit in het aangedane weefsel alsnog tot expressie te brengen middels boodschapper RNA dat vertaald wordt in het gezonde eiwit. Doordat op deze manier het functionele eiwit wordt aangemaakt, kan functieherstel optreden. Het gebruik van deze technologie als medicatie biedt de mogelijkheid om een effectieve behandeling te ontwikkelen. Gezien de grote potentie van deze technologie voor metabole ziekten wordt er in verschillende metabole centra in Nederland hiernaar onderzoek gedaan (het Erasmus ziekenhuis (Dr. Pim Pijnappel) het WKZ (Dr. Sabine Fuchs), en het MUMC+ (Prof. Estela Rubio/Bert Smeets). De concrete doelstelling van het project is een verbeterde en specifiekere opname van RNA in de aangedane weefsels, te weten spieren, lever, en de geslachtsorganen. Door de complementaire expertise van de verschillende centra te bundelen, kunnen wij veel sneller resultaten boeken.

“Turning dazzling data into patient solutions” – generation of a UMD omics platform for IEM biomarker discovery
“Turning dazzling data into patient solutions” – generation of a UMD omics platform for IEM biomarker discovery
 • Onderzoeksteam: Dirk Lefeber, Frédéric Vaz, Karlien Coene, Judith Jans, Hans Wessels, Michel van Weeghel
 • Centra: Radboudumc; Amsterdam UMC; UMC Utrecht

Samenvatting: Voor patiënten met erfelijke metabole ziekten en hun familie breekt na de diagnose vaak een onzekere periode aan met veel vragen: Hoe zal de ziekte in de toekomst verlopen? Is er een behandeling die zal werken voor mijn kind? Recent hebben verschillende laboratoria in Nederland nieuwe methoden ontwikkeld waarmee een antwoord op deze belangrijke vragen gevonden kan worden. Met deze methoden is het mogelijk om in een heel klein beetje bloed van de patiënt tienduizenden stofjes tegelijk te meten. Het patroon van deze stoffen kan gezien worden als een soort QR-code. Het laboratorium kan deze code aflezen om bijvoorbeeld te zien of een behandeling aanslaat of niet, maar ook om in te schatten wat de kans is op bepaalde complicaties. In dit project willen de laboratoria de handen ineen slaan om deze nieuwe methoden te kunnen verbeteren en combineren om daarmee samen deze belangrijke antwoorden voor de patiënt te vinden.

Samenvattingen van gehonoreerde Catalyst Grant Projecten
Antisense oligonucleotide-based therapeutic approach for lysine metabolism disorders
Antisense oligonucleotide-based therapeutic approach for lysine metabolism disorders

UMD Catalyst Grant: €15.000

 • Onderzoeksteam: dr. Alex Garanto, Imke Schuurmans, Prof. dr. Nael Nadif Kasri (Radboudumc), Prof. dr. Clara van Karnebeek (Amsterdam UMC)
 • Centra: Radboudumc, Amsterdam UMC

Samenvatting: Malaat Dehydrogenase 2 (MDH2) deficiëntie is een uiterst zeldzame stofwisselingsziekte die een ernstige aandoening van de hersenen veroorzaakt en waar nog geen medicijn voor is. Recent is een nieuw medicijn, genaamd triheptanoin, getest op één patiënt met deze ziekte, met veelbelovende resultaten. Hoewel is gebleken dat triheptanoin bij deze en verschillende andere stofwisselingsziekten kan leiden tot vermindering van symptomen, is nog niet bekend hoe het precies werkt. Dit omdat er nog geen preklinische studies zijn gedaan naar de werking. Daarom wordt in dit project voorgesteld om triheptanoin toe te dienen aan gekweekte cellen waarin MDH2 deficiëntie is nagebootst, en het effect hiervan op het metabolisme van de cel te analyseren in vergelijking met gezonde cellen. Zo hopen we meer inzicht te krijgen in hoe triheptanoin precies te werk gaat en of het een effectief medicijn zou kunnen zijn voor MDH2 deficiëntie, en mogelijk andere stofwisselingsziekten.

The identification of modifier genes in erythropoietic protoporphyria (EPP)
The identification of modifier genes in erythropoietic protoporphyria (EPP).

UMD Catalyst Grant: €10.000

 • Onderzoeksteam: Isabella Suijker, dr. Edith Friesema, Erasmus MC
 • Centra: Erasmus UMC

Samenvatting: Erytropoïetische protoporfyrie (EPP) is een zeldzame stofwisselingsziekte, waarbij patiënten extreem overgevoelig zijn voor zonlicht. Blootstelling aan licht veroorzaakt hevige pijn en zwelling van de huid. Hierdoor moeten EPP patiënten lichtblootstelling zo veel mogelijk vermijden. Dit heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven. EPP wordt veroorzaakt door een foutje in het DNA (het erfelijk materiaal). Er zijn echter grote verschillen in de ernst van de klachten tussen patiënten onderling. Sommige patiënten krijgen al klachten na slechts enkele minuten lichtblootstelling, anderen pas na meerdere uren. In deze studie willen wij onderzoeken of deze verschillen verklaard kunnen worden door andere variaties in het DNA. We gaan meer dan 650,000 genetische varianten in kaart brengen en onderzoeken of deze belangrijk zijn voor de ernst van de klachten. Dit zal uiteindelijk leiden tot een beter begrip van het verloop van de ziekte en hopelijk tot het ontdekken van nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling.

Mitochondrial gene editing of cultured muscle fibers
Mitochondrial gene editing of cultured muscle fibers

UMD Catalyst Grant: €15.000

 • Onderzoeksteam: Dr. Martijn Koppens (UMC Utrecht), dr. Atze Bergsma (Erasmus MC)
 • Centra: UMC Utrecht, Erasmus UMC

Samenvatting: Mitochondriën worden ook wel de batterijen van onze cellen genoemd. Ze zorgen voor de energie die onze organen nodig hebben om te kunnen functioneren. Patiënten met aangeboren defecten in mitochondriën kunnen dan ook ernstig ziek worden, met name in de spieren omdat deze veel energie gebruiken. Helaas zijn er maar weinig effectieve behandelingen tegen mitochondriële ziektes en deze bestrijden enkel de symptomen. Recent is er een technologie genaamd DdCBE ontwikkeld die het DNA van mitochondriën kan aanpassen en zo de onderliggende genetische defecten van mitochondriële aandoeningen kan corrigeren. Het is echter nog onbekend hoe we dit DdCBE mechanisme in de spieren kunnen brengen en hoe efficiënt het dan mutaties kan corrigeren. Ons onderzoek heeft als doel correctie van mitochondriële mutaties te bewerkstelligen in gekweekte spiercellen. De uitkomsten van dit onderzoek leiden hopelijk tot de ontwikkeling van nieuwe tools die mitochondriële gentherapie een stap dichterbij brengen.

Induced Pluripotent Stem Cells (iPSC) derived muscle models to investigate pathophysiological mechanisms in very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency (VLCADD)
Induced Pluripotent Stem Cells (iPSC) derived muscle models to investigate pathophysiological mechanisms in very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency (VLCADD)

UMD Catalyst Grant: €15.000

 • Onderzoeksteam: Dr. Signe Mosegaard, Amsterdam UMC; Adriana Passadouro, Amsterdam UMC; Prof. dr. Riekelt Houtkooper, Amsterdam UMC; Dr. Pim Pijnappel, Erasmus MC; Dr. Anke Tijsen, Amsterdam UMC; Dr. Sabine Fuchs, UMCU
 • Centra: Amsterdam UMC, UMC Utrecht, Erasmus UMC

Samenvatting: Defecten in de vetstofwisseling leiden tot ernstige erfelijke ziekten die bij de patiënten hart- en spierzwakte veroorzaken. Vooral patiënten met zogenaamde VLCAD-deficiëntie (VLCADD), de meest voorkomende deficiëntie van de lange-ketenvetten, ervaren ernstige hart- en spierproblemen die levensbedreigend kunnen zijn en die de kwaliteit van leven verminderen. VLCADD wordt gedetecteerd in de hielprik voor pasgeborenen, maar ondanks deze vroege opsporing kunnen patiënten nog steeds hart- en spierproblemen ontwikkelen, en we begrijpen niet goed waarom. Om dit goed te onderzoeken hebben we goede ziektemodellen nodig. Met dit project willen we zulke ziektemodellen ontwikkelen. Hiervoor gebruiken we stamcellen die gemaakt zijn uit huidcellen van patiënten, en die we kunnen omzetten in menselijk spierweefsel. Ook zullen we een nieuwe DNA techniek toepassen waarmee we het VLCAD probleem herstellen. De combinatie van stamcellen en DNA-technieken zal ons naar verwachting in staat stellen om aan te tonen hoe spierzwakte in patiënten met verstoorde vetafbraak ontstaat.

Emergency letters for patients with urea cycle defects(UCDs): consensus, digitalization and evaluation
Emergency letters for patients with urea cycle defects(UCDs): consensus, digitalization and evaluation

UMD Catalyst Grant: €15.000

 • Onderzoeksteam: Dr. A.B. Schreuder, University Medical Center Groningen; Drs. C.M.A. Lubout, University Medical Center Groningen; Dr. M.A.E.M. Wagenmakers, Erasmus MC
 • Centra: UMC Groningen; Erasmus UMC

Samenvatting: Patiënten met ureumcyclus defecten (UCD) kunnen levensbedreigend ziek worden door hun stofwisselingsziekte. Daarom wordt een noodplan gebruikt om dit te voorkomen. Op dit moment wordt voor iedereen afzonderlijk een noodplan gemaakt. Daarbij kan het zijn dat dit plan niet bijgewerkt is (bijvoorbeeld naar het huidige gewicht) of dat dit plan niet aanwezig is in een ander ziekenhuis. Dit geeft het risico dat onduidelijk is wat in geval van nood moet worden gedaan voor de stofwisselingsziekte. Dit project heeft als doel overeenstemming te bereiken over een algemeen noodplan voor UCD-patiënten. Dit noodplan zal digitaal beschikbaar worden via de website www.emergencyprotocol.net. Via deze website kunnen artsen en patiënten/families zelf een noodplan maken in 10 verschillende talen, waarbij de infusen en medicatiedoseringen automatisch worden berekend. Zo is er altijd een plan beschikbaar. Dit helpt voor een snelle en veilige behandeling, ook wanneer iemand in een ander ziekenhuis komt, bijvoorbeeld tijdens vakantie.

Thermoneutrality as a novel intervention strategy in Leigh Syndrome
Thermoneutrality as a novel intervention strategy in Leigh Syndrome

UMD Catalyst Grant: €15.000

 • Onderzoeksteam: Dr. Werner J.H. Koopman, Radboudumc; Drs. Melissa van de Wal, Radboudumc Dr. Ir. Merel Adjobo-Hermans, Radboudumc; Prof. Dr. Clara van Karnebeek, Amsterdam UMC; Prof. Dr. Judith Homberg, Radboudumc; Dr. Evert M. van Schothorst, Wageningen University; Prof. Dr. Ir. Jaap Keijer, Wageningen University
 • Centra: Radboudumc, Amsterdam UMC, Wageningen University

Samenvatting: Leigh Syndroom (LS) is een zeldzame en ernstige stofwisselingsziekte waarbij de “mitochondrieën”, de energiecentrales van de cel, niet goed werken. Dit leidt tot een verlaagde energieproductie en uiteenlopende symptomen zoals spierzwakte, hersenafwijkingen en een vertraagde lichamelijke ontwikkeling. Op dit moment is er onvoldoende kennis van het LS-ziekteproces. Dit heeft tot gevolg dat er nog geen behandelingen zijn die het LS-ziekteproces afremmen. Om LS beter te kunnen begrijpen is er een diermodel ontwikkeld, de “Ndufs4-/- muis”. Deze muis heeft soortgelijke symptomen als LS-patiënten en wordt normaliter gehuisvest en onderzocht bij 22°C. In dit onderzoek wordt nagegaan of de energiestofwisseling verbetert en ziektesymptomen verminderen wanneer Ndufs4-/- muizen worden gehuisvest op een hogere, voor muizen meer normale, temperatuur van 26°C. Indien verbetering optreedt, zou deze relatief eenvoudige interventie misschien de basis kunnen vormen voor een behandeling van LS-patiënten.

Triheptanoin as a Novel Treatment for Malate Dehydrogenase 2 Deficiency: A Preclinical Study
Triheptanoin as a Novel Treatment for Malate Dehydrogenase 2 Deficiency: A Preclinical Study

UMD Catalyst Grant: €15.000

 • Onderzoeksteam: Hannah German Msc, UMCU; Prof. Dr Barbara Bakker, UMCG; Dr. Judith Jans, UMCU; Prof. Dr. Nanda Verhoeven-Duif, UMCU
 • Centra: UMC Utrecht, UMC Groningen

Samenvatting: Malaat Dehydrogenase 2 (MDH2) deficiëntie is een uiterst zeldzame stofwisselingsziekte die een ernstige aandoening van de hersenen veroorzaakt en waar nog geen medicijn voor is. Recent is een nieuw medicijn, genaamd triheptanoin, getest op één patiënt met deze ziekte, met veelbelovende resultaten. Hoewel is gebleken dat triheptanoin bij deze en verschillende andere stofwisselingsziekten kan leiden tot vermindering van symptomen, is nog niet bekend hoe het precies werkt. Dit omdat er nog geen preklinische studies zijn gedaan naar de werking. Daarom wordt in dit project voorgesteld om triheptanoin toe te dienen aan gekweekte cellen waarin MDH2 deficiëntie is nagebootst, en het effect hiervan op het metabolisme van de cel te analyseren in vergelijking met gezonde cellen. Zo hopen we meer inzicht te krijgen in hoe triheptanoin precies te werk gaat en of het een effectief medicijn zou kunnen zijn voor MDH2 deficiëntie, en mogelijk andere stofwisselingsziekten.

Identification of new therapeutic targets for congenital disorders of glycosylation and glycogen storage disorders.
Identification of new therapeutic targets for congenital disorders of glycosylation and glycogen storage disorders.

UMD Catalyst Grant: €15.000

 • Onderzoeksteam: Dr. Alex Garanto, Radboudumc en Dr. Atze Bergsma, Erasmus MC
 • Centra: Radboudumc; Erasmus UMC

Samenvatting: Stofwisselingsziekten zijn helaas nog steeds één van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen onder de 15 jaar. Dit wordt mede veroorzaakt door de het ontbreken van effectieve therapieën. Eén van de doelstellingen van het UMD is dan ook het vinden van nieuwe therapeutische targets voor het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden. Het doel van dit project is om deze nieuwe therapeutische targets te identificeren voor aangeboren aandoeningen van glycosylering en glycogeen stapelingsziekten. Veel van deze ziekten uiten zich door defecten in de hersenen en in de skeletspieren. Met behulp van een innovatieve sequencing techniek wordt er in gekweekte cel modellen van deze weefsels gezocht naar therapeutische targets in genen die betrokken zijn bij deze ziekten. Door deze targets te blokkeren op het niveau van pre-mRNA splicing zullen veranderingen aan het mRNA plaatsvinden die leiden tot verhoogde expressie van het werkzame eiwit dat mist bij patiënten met deze ziekten.

Thermoneutrality as a novel intervention strategy in Leigh Syndrome
Thermoneutrality as a novel intervention strategy in Leigh Syndrome

UMD Catalyst Grant: €15.000

 • Onderzoeksteam: Dr. Werner J.H. Koopman, Radboudumc; Drs. Melissa van de Wal, Radboudumc Dr. Ir. Merel Adjobo-Hermans, Radboudumc; Prof. Dr. Clara van Karnebeek, Amsterdam UMC; Prof. Dr. Judith Homberg, Radboudumc; Dr. Evert M. van Schothorst, Wageningen University; Prof. Dr. Ir. Jaap Keijer, Wageningen University
 • Centra: Radboudumc, Amsterdam UMC, Wageningen University

Samenvatting: Leigh Syndroom (LS) is een zeldzame en ernstige stofwisselingsziekte waarbij de “mitochondrieën”, de energiecentrales van de cel, niet goed werken. Dit leidt tot een verlaagde energieproductie en uiteenlopende symptomen zoals spierzwakte, hersenafwijkingen en een vertraagde lichamelijke ontwikkeling. Op dit moment is er onvoldoende kennis van het LS-ziekteproces. Dit heeft tot gevolg dat er nog geen behandelingen zijn die het LS-ziekteproces afremmen. Om LS beter te kunnen begrijpen is er een diermodel ontwikkeld, de “Ndufs4-/- muis”. Deze muis heeft soortgelijke symptomen als LS-patiënten en wordt normaliter gehuisvest en onderzocht bij 22°C. In dit onderzoek wordt nagegaan of de energiestofwisseling verbetert en ziektesymptomen verminderen wanneer Ndufs4-/- muizen worden gehuisvest op een hogere, voor muizen meer normale, temperatuur van 26°C. Indien verbetering optreedt, zou deze relatief eenvoudige interventie misschien de basis kunnen vormen voor een behandeling van LS-patiënten.

Triheptanoin as a Novel Treatment for Malate Dehydrogenase 2 Deficiency: A Preclinical Study
Triheptanoin as a Novel Treatment for Malate Dehydrogenase 2 Deficiency: A Preclinical Study

UMD Catalyst Grant: €15.000

 • Onderzoeksteam: Hannah German Msc, UMCU; Prof. Dr Barbara Bakker, UMCG; Dr. Judith Jans, UMCU; Prof. Dr. Nanda Verhoeven-Duif, UMCU
 • Centra: UMC Utrecht, UMC Groningen

Samenvatting: Malaat Dehydrogenase 2 (MDH2) deficiëntie is een uiterst zeldzame stofwisselingsziekte die een ernstige aandoening van de hersenen veroorzaakt en waar nog geen medicijn voor is. Recent is een nieuw medicijn, genaamd triheptanoin, getest op één patiënt met deze ziekte, met veelbelovende resultaten. Hoewel is gebleken dat triheptanoin bij deze en verschillende andere stofwisselingsziekten kan leiden tot vermindering van symptomen, is nog niet bekend hoe het precies werkt. Dit omdat er nog geen preklinische studies zijn gedaan naar de werking. Daarom wordt in dit project voorgesteld om triheptanoin toe te dienen aan gekweekte cellen waarin MDH2 deficiëntie is nagebootst, en het effect hiervan op het metabolisme van de cel te analyseren in vergelijking met gezonde cellen. Zo hopen we meer inzicht te krijgen in hoe triheptanoin precies te werk gaat en of het een effectief medicijn zou kunnen zijn voor MDH2 deficiëntie, en mogelijk andere stofwisselingsziekten.

Identification of new therapeutic targets for congenital disorders of glycosylation and glycogen storage disorders.
Identification of new therapeutic targets for congenital disorders of glycosylation and glycogen storage disorders.

UMD Catalyst Grant: €15.000

 • Onderzoeksteam: Dr. Alex Garanto, Radboudumc en Dr. Atze Bergsma, Erasmus MC
 • Centra: Radboudumc; Erasmus UMC

Samenvatting: Stofwisselingsziekten zijn helaas nog steeds één van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen onder de 15 jaar. Dit wordt mede veroorzaakt door de het ontbreken van effectieve therapieën. Eén van de doelstellingen van het UMD is dan ook het vinden van nieuwe therapeutische targets voor het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden. Het doel van dit project is om deze nieuwe therapeutische targets te identificeren voor aangeboren aandoeningen van glycosylering en glycogeen stapelingsziekten. Veel van deze ziekten uiten zich door defecten in de hersenen en in de skeletspieren. Met behulp van een innovatieve sequencing techniek wordt er in gekweekte cel modellen van deze weefsels gezocht naar therapeutische targets in genen die betrokken zijn bij deze ziekten. Door deze targets te blokkeren op het niveau van pre-mRNA splicing zullen veranderingen aan het mRNA plaatsvinden die leiden tot verhoogde expressie van het werkzame eiwit dat mist bij patiënten met deze ziekten.

Mannose treatment for hereditary fructose intolerance
Mannose treatment for hereditary fructose intolerance

UMD Catalyst Grant: €15.000

 • Onderzoeksteam: A.M. (Amée) Buziau, Prof. dr. M.C.G.J. (Martijn) Brouwers, Prof. dr. D.J. (Dirk) Lefeber, Prof. dr. D. (David) Cassiman
 • Centra: Maastricht UMC+ , Radboudumc, University Hospital Leuven.

Samenvatting: Hereditaire fructose intolerantie (HFI) is een erfelijke stofwisselingsziekte, waarbij de verwerking van fructose (vruchtensuiker) verstoord is. Momenteel bestaat de behandeling van HFI uit een streng fructose-beperkt dieet. We hebben recent aangetoond dat volwassen HFI-patiënten een toegenomen vetstapeling in hun lever hebben, ondanks een fructose-beperkt dieet. We denken dat een abnormale versuikering van eiwitten verantwoordelijk is voor dit probleem. We hebben van andere stofwisselingsziekten geleerd dat deze abnormale versuikering omzeild kan worden door het geven van mannose, een speciale suiker. Het doel van deze studie is om er achter te komen of mannose ook effectief is in HFI. Voordat we patiënten gaan behandelen, willen we dit eerst testen in muizen die hetzelfde defect hebben in de verwerking van fructose. We verwachten dat behandeling met mannose zal leiden tot normalisering van de versuikering van eiwitten en het verdwijnen van vet uit de lever.

Energising patients with inherited metabolic diseases
Energising patients with inherited metabolic diseases

UMD Catalyst Grant: €14.734

 • Onderzoeksteam: Mirjam Langeveld, Sabine Fuchs, Christiaan Saris, Marit Schwantje, Mohamed El Sayed
 • Centra: Amsterdam UMC; UMC Utrecht; Radboudumc

Samenvatting: Erfelijke stofwisselingsziekten (ESZ) zijn ieder op zich zeldzaam, maar vormen gezamenlijk een grote ziektegroep. Inspanningsintolerantie is een belangrijk probleem bij een groot aantal ESZ. Hierdoor worden patiënten vaak ernstig gehinderd in normale dagelijkse activiteiten, werk en sport. Omdat inspanningscapaciteit moeilijk te meten is, is het lastig hier inzicht in te krijgen en dit te verbeteren. In dit project ontwikkelen en testen we een nieuwe manier om inspanningscapaciteit te meten, met behulp van een nieuwe inspanningstest. Deze test meet de hoeveelheid zuurstof die verbruikt wordt en de hoeveelheid die opgenomen wordt door het lichaam tijdens inspanning. Het verschil is de ‘zuurstofschuld’, een maat voor de inspanningsintolerantie. Op basis van de inspanningstestresultaten kan een specifiek trainingsprogramma worden ontwikkeld voor de individuele patiënt. Ook kan met deze test worden bepaald welke geneesmiddelen of voedingssupplementen het inspanningsvermogen kunnen verbeteren. Tenslotte kan de test helpen een stofwisselingsziekte sneller te diagnosticeren bij patiënten met onbegrepen inspanningsintolerantie.

Update of the book “Diet for Metabolic Diseases”
Update of the book “Diet for Metabolic Diseases”

UMD Catalyst Grant: €10.000

 • Onderzoeksteam: namens MODAZ (Metabool Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen); Annemiek van Wegberg, Corrie Timmer, Jorien Haverkamp, An Desloovere en Iris Rodenburg
 • Centra: Radboudumc; Amsterdam UMC; UZ Gent; UMC Groningen

Samenvatting: In 2011 is het handboek “Dieet bij metabole ziekten” gepubliceerd. Dit was het eerste Nederlandse boek waarin de dieettherapie voor stofwisselingsziekten uitgebreid werd beschreven. Het boek is tot stand gekomen door een grondige samenwerking tussen diëtisten en artsen van verschillende academische ziekenhuizen. Een deel van de aanbevelingen zijn inmiddels achterhaald. Met dit initiatief willen we dit veelgebruikte handboek updaten met als doel dat alle patiënten de best mogelijke kwalitatieve zorg krijgen aangeboden.

Case database for inherited metabolic diseases as a global, shared educational resource
Case database for inherited metabolic diseases as a global, shared educational resource

UMD Catalyst Grant: €19.885,00

 • Onderzoeksteam: Irene Körver-Keularts, Klary Niezen-Koning, Estela Rubio Gozalbo, Tom de Koning, Mark Korson, Ron Wevers
 • Centra: Maastricht UMC+; UMC Groningen; VMP Genetics, USA; Radboudumc
 • Klik hier voor een update van het project

Samenvatting: Zowel theoretisch kennis alsook praktijkervaring is cruciaal voor medisch en laboratorium professionals bij de vroegtijdige herkenning van patiënten met IMD (Inborn metabolic diseases). Gezien de zeldzaamheid in voorkomen, is de kans dat de professional met alle individuele cases van de verschillende IMD te maken krijgt, in de praktijk nihil. De internationale case database IMD (CDB-IMD) die wij voornemens zijn te bouwen, komt aldus tegemoet aan een behoefte en maakt alle in de internationale classificatie van IMD (ICIMD) 2020 beschreven ziekten op termijn als cases toegankelijk in een vastomlijnd format. Hierdoor kan de professional kennis nemen van de verschillende IMD die variëren van veelvoorkomende tot ultra-zeldzame ziekten alsook met cases die een IMD-achtige presentatie hebben. Alle gebruikers van de CDB zullen worden uitgenodigd om interessante casuïstiek te submitten die zal worden beoordeeld door een of meerdere experts voordat de case definitief in de CDB geplaatst wordt. De CDB zal via een QR code gekoppeld worden aan een nieuw IMD handboek dat in 2020-2021 het licht zal zien.
Deze CDB is aldus voor de genoemde professionals naast bestaande handboeken/databases, een nieuw educatief hulpmiddel om beter inzicht te krijgen in de afzonderlijke IMD. Dit draagt bij aan een betere herkenning van/inzicht in het beloop en ervaring met behandeling van de IMD. De CDB kan niet alleen als kennisdatabase maar ook als onderwijstool worden gebruikt en middel voor professionals om hun kennis internationaal te kunnen delen wat samenwerking bevordert.
De casuïstiekdatabase hanteert het internationaal classificatiesysteem (ICIMD) en zal op grond van de AVG wetgeving toegankelijk zijn voor professionals.

Pyridoxine-dependent epilepsy (PDE-ALDH7A1) in adulthood: delineation of disease course & treatment effects
Pyridoxine-dependent epilepsy (PDE-ALDH7A1) in adulthood: delineation of disease course & treatment effects

UMD Catalyst Grant: €9.764,70

 • Onderzoeksteam: Laura Tseng, Levinus Bok, Francjan van Spronsen, Curtis Coughlin, Sidney Gospe, Hans Hartmann, Bregje Jaeger, Ineke Lunsing, Nanda Verhoeven-Duif, Clara van Karnebeek
 • Centra: Amsterdam UMC; Máxima Medical Center, Veldhoven; UMC Groningen; University of Colorado School of Medicine, USA; University of Washington, USA; Seattle Children’s Research Institute, USA; Hannover Medical School, Germany; UMC Utrecht; Radboudumc

Samenvatting: Pyridoxine-afhankelijke epilepsie (PDE) is een zeldzame metabole aandoening waarvan weinig lange termijn follow-up bekend is, omdat de genetische oorzaak pas in 2006 is ontdekt. Dit bemoeilijkt begeleiding van patiënten en familie omtrent prognose en de toekomst. Om het ziektebeloop te kunnen onderzoeken, heeft het PDE consortium, een internationaal samenwerkingsverband, een PDE register opgezet waarin data omtrent het ziektebeloop worden verzameld. Middels het online PROM (‘patient-reported outcome measures’) portaal KLIK willen wij deze dataverzameling uitbreiden door de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven (HRQOL), het participeren in het dagelijks leven en het psychosociaal functioneren te onderzoeken. Een website zal gebouwd worden waarin (gestandaardiseerde) vragenlijsten aan patiënten aangeboden zullen worden. De resultaten van dit project zullen gebruikt worden voor updates van richtlijnen en helpen in het beter counselen van patiënten en familie. Uiteindelijk hopen wij dat dit onderzoek zal helpen om PDE in de hielprikscreening te includeren.

Confirmation of novel CDG-I mutations in yeast
Confirmation of novel CDG-I mutations in yeast

UMD Catalyst Grant: €7.500,00

 • Onderzoeksteam: Dirk Lefeber, Raisa Veisaj, Carlo van Roermund, Lodewijk Ijlst, Hans Waterham
 • Centra: Radboudumc; Amsterdam UMC

Samenvatting: Door nieuwe genetische technieken worden steeds vaker mutaties gevonden waarvan niet duidelijk is of ze de oorzaak zijn van een metabole ziekte. In dit project willen de onderzoekers een gistmodel beschikbaar maken om de ziekteoorzaak te onderzoeken van twee metabole ziekten in de groep Congenitale Defecten in de Glycosylering (CDG), waarbij de standaard screening voor CDG normaal is.

Improving tissue engraftment of stem cells by generating adult hepatocyte organoid cultures
Improving tissue engraftment of stem cells by generating adult hepatocyte organoid cultures

UMD Catalyst Grant: € 15.000,00

 • Onderzoeksteam: Indi Joore, Sabine Fuchs, Pim Pijnappel, Bert Smeets, Florence van Tienen, Eduard Nieuwenhuis
 • Centra: RMCU Hubrecht; UMC Utrecht UMC; Erasmus MC; Maastricht UMC+

Samenvatting: Metabole ziekten zijn vaak ernstige, moeilijk behandelbare erfelijke ziektes in de stofwisseling van de cel. Het is lastig om voor elke afzonderlijk zeldzame metabole ziekte een aparte behandeling te ontwikkelen. Omdat bijna alle stofwisselingsprocessen (deels) in de lever plaatsvinden stellen wij voor een algemene behandeling en (lever)ziektemodel te ontwikkelen voor veel verschillende metabole ziekten.
Hiervoor willen we levercellen in het laboratorium vermeerderen om de zieke leverfunctie van patiënten te bestuderen en te verbeteren. Dat is nu nog niet mogelijk; levercellen kunnen niet goed vermeerderen en stamcellen worden geen echte levercellen. In ons onderzoeksinstituut is een methode ontwikkeld om foetale levercellen goed te laten vermeerderen. Wij willen deze techniek optimaliseren om ook levercellen van kinderen en volwassenen te laten vermeerderen terwijl ze hun leverceleigenschappen behouden. Hiermee hopen we een nieuwe levercelbron te ontwikkelen om de zieke leverfunctie van patiënten met metabole ziekten te bestuderen en te herstellen met transplantatie van gezonde levercellen.

Pyridoxine-dependent epilepsy: towards newborn screening for a treatable epilepsy and intellectual disability syndrome
Pyridoxine-dependent epilepsy: towards newborn screening for a treatable epilepsy and intellectual disability syndrome

UMD Catalyst Grant: €20.000,00

 • Onderzoeksteam: Karlien Coene, Nanda Verhoeven, Eduard Struys, Clara van Karnebeek, Laura Tseng, Levinus Bok, Arno van Rooij
 • Centra: Radboudumc; UMC Utrecht; Amsterdam UMC; Maxima MC Veldhoven

Samenvatting: Pyridoxine-afhankelijke epilepsie (PDE) is een metabole ziekte waarbij het aminozuur lysine niet afgebroken kan worden. Indirect ontstaat er hierdoor een gebrek aan vitamine B6 (pyridoxine). PDE patiënten hebben vanaf de geboorte epileptische aanvallen en zullen, zonder behandeling, een verstandelijke beperking ontwikkelen. Behandeling voor PDE bestaat uit grote hoeveelheden vitamine B6, aangevuld met een speciaal dieet, en moet zo vroeg mogelijk gestart worden om onherstelbare verdere schade in de ontwikkeling te voorkomen. Helaas wordt behandeling vaak te laat gestart omdat de juiste diagnose niet snel genoeg gesteld wordt. Testen op PDE in de hielprikscreening zou hier een oplossing voor zijn. Eerder was er geen geschikte bloedtest beschikbaar, maar met een nieuwe laboratoriummethode is nu een stof ontdekt die dit wel mogelijk zou maken. In dit voorgestelde project willen we verder onderzoek doen naar deze nieuwe stof en hiermee de eerste stappen zetten om ook op PDE in de hielprikscreening te kunnen testen.

Evaluation of the Dutch newborn screening program for Tyrosinemia type 1
Evaluation of the Dutch newborn screening program for Tyrosinemia type 1

UMD Catalyst Grant: €10.000

 • Onderzoeksteam: Dr. M.R. (Rebecca) Heiner-Fokkema, Prof. Dr. F.J. (Francjan) van Spronsen, Prof. Dr. A. (Anita) Boelen
 • Centra: Amsterdam UMC, UMC Groningen

Samenvatting: Sinds 2008 wordt gescreend op de stofwisselingsziekte Tyrosinemie type 1 (TT1) door het stofje succinylaceton (SA) in hielprikbloed te meten. Kinderen met een te hoog SA worden doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Sommige kinderen hebben inderdaad TT1, maar sommige kinderen ook niet. Anderzijds is er een kind met TT1 gemist, waardoor dit kind leverkanker heeft gekregen. In dit onderzoek willen we onderzoeken of het mogelijk is om de screening voor TT1 te verbeteren. Hiervoor kijken we of bijvoorbeeld een lagere afkapgrens van SA in het hielprikbloed gebruikt moet worden om geen kinderen te missen en of met een combinatie met andere stofjes beter voorkomen kan worden dat kinderen onterecht naar ziekenhuis worden verwezen. We willen ook onderzoeken of een nieuw stofje, maleïnezuur, dat gevonden is bij sommige kinderen met verhoogd SA maar zonder TT1 ook gebruikt kan worden om de screening op TT1 te verbeteren.

Targeted long-read Nanopore sequencing for metabolic diseases
Targeted long-read Nanopore sequencing for metabolic diseases

UMD Catalyst Grant: €20.000,00

 • Onderzoeksteam: Gijs van Haaften, Peter van Hasselt, Gepke Visser, Sacha Ferdinandusse, Frits Wijburg, Francjan van Spronsen, Glen Monroe, Karen Duran, Joachim Kutzera, Ivo Renkens
 • Centra: UMC Utrecht; Amsterdam UMC; UMC Groningen

Samenvatting: Erfelijke metabole ziekten worden veroorzaakt door fouten in het DNA, de erfelijke informatie. Huidige technieken om het DNA af te lezen slagen er maar in minder dan de helft van de metabole patiënten de oorzaak te vinden. In dit onderzoek testen we een nieuwe DNA-lees technologie, de nanopore technologie. Hierbij wordt een enkele streng DNA door een porie geleid en afgelezen.
Als een eerste test onderzoeken we het DNA van een aantal patiënten met bekende metabole ziekten zoals phenylketonurea, waar we bestaande technieken de erfelijke oorzaak niet konden vinden. Hierdoor weten we waar we in de erfelijke informatie moeten zoeken. Als we fouten vinden geeft dit direct een diagnose voor de patiënt. Verder leren we over hoe fouten in het DNA tot een metabole ziekte kunnen leiden. Hiermee kunnen we in de toekomst mogelijk ook andere patiënten met een metabole aandoening sneller en meer precies een diagnose geven.

High throughput screening of protein expression to characterize genetic variants of unknown significance identified by WES/WGS
High throughput screening of protein expression to characterize genetic variants of unknown significance identified by WES/WGS

UMD Catalyst Grant: €20.000,00

 • Onderzoeksteam:Jolein Gloerich, Richard Rodenburg, Frédéric Vaz, Sacha Ferdinandusse, Omar Tutakhel, Jenneke Keizer
 • Centra: Radboudumc; Amsterdam UMC

Samenvatting: In de diagnostiek van metabole ziekten wordt tegenwoordig veelal gebruik gemaakt van uitgebreide, ongerichte genetische analyse. Dit heeft geleid tot een hoger percentage patiënten met een diagnose, maar daarnaast is er ook een grote groep patiënten waarbij tot dusver nog onbekende genetische varianten worden gevonden. Om bij deze patiënten een diagnose te kunnen stellen, is functionele bevestiging nodig dat een ontdekte genetische variant inderdaad de oorzaak van de metabole ziekte is. Voor veel eiwitten zijn er geen functionele tests beschikbaar, maar in veel gevallen is de concentratie van het aangedane eiwit wel verlaagd in gekweekte huidcellen van patiënten. In dit project wordt een methode ontwikkeld om gelijktijdig de concentratie van meer dan 2000 eiwitten te meten in gekweekte huidcellen van patiënten. Deze methode kan daarmee worden ingezet om nieuwe genetische varianten in meerdere klassen metabole ziekten functioneel te onderzoeken en daarmee voor deze patiënten een diagnose mogelijk te maken.

Tissue-specific disease models to study treatment opportunities for metabolic disorders - A closer look at skeletal muscle symptoms
Tissue-specific disease models to study treatment opportunities for metabolic disorders - A closer look at skeletal muscle symptoms

UMD Catalyst Grant: €20.000,-

 • Onderzoeksteam: Mohammad Alsady, Pim Pijnappel, Federica Conte, Raisa Veizaj, Dirk Lefeber
 • Centra: Radboudumc; Erasmus MC

Samenvatting: Onderzoek naar de spiersymptomen bij metabole ziekten is lastig doordat er geen goede modelsystemen zijn. Eenmalig kan eventueel een spierbiopt genomen worden, maar dit is een invasieve procedure. Dit onderzoek zal het mogelijk maken om de oorzaak en mogelijkheden voor behandeling te onderzoeken van de spiersymptomen bij metabole ziekten. Om dit te bereiken zullen spiercellen gemaakt worden uit huidcellen van patiënten met een metabole ziekte, in dit project PGM1 deficiëntie als voorbeeld. De protocollen om het metabolisme goed te bestuderen in deze cellen zullen ontwikkeld worden, waarmee het mogelijk zal worden om behandelingsopties te testen.

Nicotinamide Riboside supplementation for the treatment of liver disease in Glycogen Storage Disease type 1a
Nicotinamide Riboside supplementation for the treatment of liver disease in Glycogen Storage Disease type 1a

UMD Catalyst Grant: € 14.625,00

 • Onderzoeksteam: Maaike Oosterveer, Riekelt Houtkooper, Martijn Rutten, Kishore Krishnamurthy, Rubén Zapata-Pérez
 • Centra: UMC Groningen; Amsterdam UMC

Samenvatting: Leveraandoeningen, met name levertumoren, veroorzaken ernstige complicaties bij volwassen patiënten met Glycogeen Stapelingsziekte type 1a (GSD Ia). De huidige dieettherapie, welke gericht is op het voorkomen van lage bloedsuikerspiegels, is niet effectief is voor de behandeling van leveraandoeningen. Daarom is het cruciaal om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen. Dit onderzoek in het UMCG en AMC richt zich op het voedingssupplement Nicotinamide Riboside (NR). Onderzocht zal worden of NR effectief is voor het behandelen van leveraandoeningen in muizen met GSD Ia. NR supplementen zouden in dat geval mogelijk op korte termijn kunnen bijdragen aan een betere behandeling van leveraandoeningen bij patiënten met GSD Ia.

Single cell sorting approach to assess the pathogenicity of mtDNA variants of unknown clinical significance
Single cell sorting approach to assess the pathogenicity of mtDNA variants of unknown clinical significance

UMD Catalyst Grant: €15.000,00

 • Onderzoeksteam: Richard Rodenburg, Omar Tutakhel, Liesbeth Wintjes, Debby Hellebrekers
 • Centra: Radboudumc; Maastricht UMC+

Samenvatting: Bij genetisch onderzoek van patiënten verdacht van een mitochondriële aandoening worden regelmatig genetische variaties in het mtDNA gevonden waarvan niet duidelijk is of deze de ziekte van de patiënt zouden kunnen veroorzaken. Met behulp van functioneel onderzoek in patiëntencellen die in het laboratorium kunnen worden gekweekt vanuit een huidbiopt is het dankzij een nieuw ontwikkelde methode nu mogelijk om met zekerheid vast te stellen of dergelijke genetische variaties ziekte veroorzakend zijn, of slechts onschuldige genetische variaties. De uitslagen van dit onderzoek geven duidelijkheid aan patiënten en hun over de oorzaak van de ziekte van de patiënt, en ook over de kans dat de ziekte eventueel zich voor kan doen bij familieleden.

Improved diagnosis of lysosomal storage disorders: ready for the future
Improved diagnosis of lysosomal storage disorders: ready for the future

UMD Catalyst Grant: €15.000,00

 • Onderzoeksteam: Dr. A.B.P. van Kuilenburg, Dr. Martijn van der Lienden
 • Centra: Amsterdam UMC

Samenvatting: Lysosomale stapelingsziekten worden veroorzaakt door een niet-werkend enzym in het lysosoom, het recycle centrum van de cel voor voedingsstoffen en bouwmaterialen. Wanneer zo’n enzym geen stoffen meer kan afbreken, stapelen deze stoffen zich op over de tijd. Deze stoornissen kunnen worden aangetoond door het meten van enzymactiviteit in bloedcellen, gekweekte cellen of uitgestreken bloed afkomstig van de patiënt. Daarnaast is het aantonen van een bekende mutatie in het coderende gen een aanvullende diagnostische test. Ontwikkelingen op het gebied van activiteitsmetingen maken het mogelijk de diagnostiek te verbeteren, zodat het aantal patiënten dat een zekere en juiste diagnose krijgt verder toeneemt. Wij willen op basis van nieuwe, gevoeligere technologie de enzymactiviteit meten en die correleren aan de ontwikkeling van lysosomale stapelingsziekten. Hierdoor kunnen we diagnostiek betrouwbaarder maken, en waarschijnlijk het ziektebeloop voor iedere patiënt beter voorspellen.

Congenital Disorders of Glycosylation – It’s more than just dolichol!
Congenital Disorders of Glycosylation – It’s more than just dolichol!

UMD Catalyst Grant: €15.000,00

 • Onderzoeksteam: Prof. dr. Dirk J. Lefeber, Dr. Frédéric M. Vaz
 • Centra: Radboudumc, Amsterdam UMC

Samenvatting: Congenitale defecten in de glycosylering (CDG) worden klassiek gezien als een homogene groep multisysteem-ziekten. In de laatste jaren hebben we ontdekt dat een subgroep van defecten met het lipiden metabolisme te maken heeft, waarvoor we nog geen goede diagnostische biomarkers hebben en waarvan we het mechanisme slecht begrijpen. Dit staat het opbouwen van onderzoek naar therapie in de weg. In dit project kijken we middels lipidomics op grote schaal naar lipidengroepen, in bloed en fibroblasten van patiënten. Op deze manier kunnen we tegelijkertijd naar diagnostische markers zoeken en krijgen we informatie over de biologische routes die aangetast zijn.

Combined analysis of genomic and transcriptomic data to diagnose patients with an inherited metabolic disease
Combined analysis of genomic and transcriptomic data to diagnose patients with an inherited metabolic disease

UMD Catalyst Grant: €15.000,00

 • Onderzoeksteam: Machteld M. Oud, Radek Szklarczyk
 • Centra: Radboudumc, Maastricht UMC+

Samenvatting: In de huidige zorg krijgt een groot deel van de patiënten met een erfelijke metabole ziekte een diagnose nadat hun DNA (erfelijke materiaal) is bekeken door middel van een exoomanalyse. Dit betekent dat de andere helft niet weet wat de genetische oorzaak van hun aandoening is. Dit leidt tot onzekerheid over het ziektebeloop, het ontbreken van zekerheid over de overerving en risico’s voor volgende kinderen en broers en zussen en maakt gerichte behandeling onmogelijk. Het doel van dit project is om te ontdekken welk foutje in het DNA onze patiënten ziek maakt en dat doen we door gebruik te maken van de state-of-the-art experimentele en computationele analyse methoden. We combineren informatie uit het DNA (genoom) met informatie uit het RNA van dezelfde patiënt en krijgen hierdoor een beter beeld van welke foutjes in het DNA kunnen leiden tot ziekte en welke niet. Hierdoor verwachten we meer patiënten sneller van een diagnose te kunnen voorzien.

Effectiveness of L-serine supplementation in children with GRIN2B deficiency: n-of-1 series
Effectiveness of L-serine supplementation in children with GRIN2B deficiency: n-of-1 series

UMD Catalyst Grant: €15.000,00

 • Onderzoeksteam: Prof. dr. Clara van Karnebeek
 • Centra: Amsterdam UMC

Samenvatting: GRIN2B deficiëntie, een erfelijke metabole ziekte, wordt veroorzaakt door een foutje in het DNA. Dit resulteert in een stoornis van de chemische signalen in het brein, specifiek de NMDA receptor. Hierdoor lijdt het aangedane kind aan een ontwikkelingsstoornis, met moeilijk behandelbare epilepsie, ontwikkelingsachterstand (taal/spraak/motoriek), gedrags- en slaapstoornissen. Tot op heden is er geen behandeling voor deze ernstig aangedane groep kinderen.
Serine is een natuurlijk en veilig product en activeert de NMDA receptor. Dit is bevestigd door labexperimenten. De hoofdaanvrager heeft op basis hiervan als eerste in Nederland een 5-jarige patiënte met GRIN2B deficiëntie behandeld met L-serine waarbij na 1 jaar duidelijke verbeteringen in motoriek, cognitie en communicatie te zien waren. L-serine is dus een veelbelovende behandeling voor andere patiënten met GRIN(2B) deficiëntie. Ons landelijk samenwerkingsverband tussen artsen, onderzoekers, apothekers, methodologen en patiënten wil in deze studie de effectiviteit in grotere aantallen vastleggen, en L-serine toegankelijk maken voor alle aangedane patiënten.

Effect of statin therapy to restore lysosomal cholesterol accumulation in mild and severe lysosomal acid lipase deficiency
Effect of statin therapy to restore lysosomal cholesterol accumulation in mild and severe lysosomal acid lipase deficiency

UMD Catalyst Grant: €12.500,00

 • Onderzoeksteam: Dr. B. Sjouke
 • Centra: Amsterdam UMC

Samenvatting: Lysosomale zure lipase deficiëntie (LALD) is een erfelijke stofwisselingsziekte die gepaard gaat met stapeling van cholesterol in onder andere cellen van de lever en darmen. Als gevolg van een tekort aan het LAL enzym worden patiënten met LALD gekenmerkt door een vergrote lever, vergrote milt en verhoogd cholesterol in het bloed. De ernst van de ziekte kan echter per patiënt verschillen. De vraag is of bij sommige LALD patiënten met cholesterolverlagers, zogenaamde statines, de cholesterolstapeling kan worden voorkomen. Wij denken dat de hoeveelheid resterend LAL enzym hiervoor bepalend is. In deze studie willen wij onderzoeken of het geven van statines aan fibroblasten (huidcellen) van LALD patiënten stapeling bij sommige patiënten kan voorkomen. We hopen hiermee in de toekomst meer gepersonaliseerde behandelingen voor LALD patiënten te kunnen bieden.

Characterizing the hidden metabolic dysregulation in Kleefstra syndrome models and patients
Characterizing the hidden metabolic dysregulation in Kleefstra syndrome models and patients

UMD Catalyst Grant: €15.000,00

 • Onderzoeksteam: Prof. Annette Schenck, Prof. Tjitske Kleefstra, Dr. Fred Vaz, Prof. Riekelt Houtkooper
 • Centra: Radboudumc, Amsterdam UMC

Samenvatting: Aangeboren ontwikkelingsstoornissen kennen honderden verschillende genetische oorzaken. Het effect van deze genen op biologische mechanismen en de uiteindelijke uiting in klinische verschijnselen, is nog maar beperkt opgehelderd. Waarschijnlijk komt een aanzienlijk deel van deze mechanismen samen in verstoorde energie-/stofwisselingsprocessen, hoewel de betreffende aandoeningen niet bekend zijn als primaire stofwisselingsziekten. Op basis van ons onderzoek denken we dat bij het Kleefstra syndroom, veroorzaakt door mutaties in het gen EHMT1, dergelijke verstoorde stofwisselingsprocessen een rol spelen. Bij de patiënten zien we naast ontwikkelingsachterstand, spierslapte, beperkte energie en verhoogd voorkomen van obesitas een plotseling verlies van dagelijks functioneren (regressie). In een fruitvlieg model voor deze aandoening zien we een ernstig verstoorde stofwisseling. Door gebruik te maken van huidige kennis en technieken willen wij dit verder ontrafelen in patiënten en modelvliegjes. Dit onderzoek is relevant voor andere verborgen stofwisselingsziekten en kan inzichten opleveren die nodig zijn om regressie bij het Kleefstra syndroom te voorkomen en behandelen.

Met opbrengsten uit de VriendenLoterij PrijzenMarathon heeft Stichting Metakids het samenwerkingsverband (UMD) van zes universitaire ziekenhuizen kunnen faciliteren. Ook is onderzoek binnen het UMD gestart. Deelnemers van de VriendenLoterij spelen sinds de campagne in 2018 geoormerkt mee voor dit goede doel waardoor dankzij hen nog steeds fondsen geworven worden.
Daarnaast zullen Stichting Metakids en het UMD gezamenlijk en afzonderlijk actief werven voor additionele subsidiegelden om het UMD verder te ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

© UMD 2019 - 2024