Oproep voor het indienen van UMD Catalyst Grant aanvragen vóór 1 oktober 2019

Het UMD beoogt door middel van Catalyst Grants de inzet van onderzoek en technologie om diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten en gezinnen met een erfelijke metabole ziekte bevorderen.

Projecten die vallen binnen de UMD doelstellingen en welke passen binnen één of meer UMD work packages komen in aanmerking voor subsidie. Onderzoekers kunnen een aanvraag voor financiële steun indienen voor (de start van / een deel van) een project om onderzoeksmateriaal, bench fee of personele kosten te bekostigen tot een maximum van € 20.000.

Er zijn jaarlijks vier UMD Catalyst Grant rondes, waarvan de eerste submissie deadline 1 oktober 2019 is. Elk kwartaal is er een nieuwe deadline voor het indienen van UMD Catalyst Grant aanvragen. Alle aanvragen worden beoordeeld door 3 UMD bestuursleden. U ontvangt binnen een maand na de indieningsdeadline bericht of uw aanvraag wel of niet gehonoreerd is, met eventuele onderbouwing / feedback.

Formulieren

  • De vragen van het UMD Catalyst Grant aanvraagformulier vindt u hier. N.B. Begin september zal op deze website een digitaal in te vullen formulier beschikbaar zijn welke ingevuld dient te worden voor submissie.
  • Meer informatie over de richtlijnen en de aanvraag vereisten vindt u hier.

Voor meer informatie of vragen over de UMD Catalyst Grant procedure kunt u contact opnemen met Eline Kuipers, UMD programma manager (e.n.kuipers[at]amsterdamumc.nl).

Metakids subsidieronde 2019 in teken van UMD: oproep voor het indienen van vooraanvragen.

De subsidieronde 2019 van Metakids staat in het teken van het United for Metabolic Diseases (UMD). Dit betekent dat alleen projecten voor subsidie in aanmerking komen die:

  • passen binnen de doelstellingen van het UMD;
  • passen binnen de door het UMD geformuleerde Work Packages;
  • waarin minimaal twee academische centra participeren.

Onderzoekers kunnen een aanvraag voor financiële steun indienen voor zowel kortlopende pilots als meerjarige onderzoeksprojecten, met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 250.000.

Uw vooraanvraag dient uiterlijk vrijdag 16 augustus 2019 bij Metakids binnen te zijn.
Het benodigde Pre-Proposal formulier en nadere toelichting op de aanvraagprocedure en subsidievoorwaarden vindt u op de Metakids website.

Met opbrengsten uit de VriendenLoterij PrijzenMarathon heeft Stichting Metakids het samenwerkingsverband (UMD) van zes universitaire ziekenhuizen kunnen faciliteren. Ook is onderzoek binnen het UMD gestart. Deelnemers van de VriendenLoterij spelen sinds de campagne in 2018 geoormerkt mee voor dit goede doel waardoor dankzij hen nog steeds fondsen geworven worden. Daarnaast zullen Stichting Metakids en het UMD gezamenlijk en afzonderlijk actief werven voor additionele subsidiegelden om het UMD verder te ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

©UMD 2018 - 2019