banner UMD grant

UMD Catalyst Grant

|

Het UMD beoogt door middel van Catalyst Grants de inzet van onderzoek en technologie om diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten en gezinnen met een erfelijke metabole ziekte bevorderen.

Projecten die vallen binnen de UMD doelstellingen en welke passen binnen één of meer UMD work packages komen in aanmerking voor subsidie. Onderzoekers kunnen een aanvraag voor financiële steun indienen voor (de start van / een deel van) een project om onderzoeksmateriaal, bench fee of personele kosten te bekostigen tot een maximum van € 20.000.

Er zijn jaarlijks vier UMD Catalyst Grant rondes, waarvan de eerste submissie deadline 1 oktober 2019 is. Elk kwartaal is er een nieuwe deadline voor het indienen van UMD Catalyst Grant aanvragen. Alle aanvragen worden beoordeeld door 3 UMD bestuursleden. U ontvangt binnen een maand na de indieningsdeadline bericht of uw aanvraag wel of niet gehonoreerd is, met eventuele onderbouwing / feedback.

Met opbrengsten uit de VriendenLoterij PrijzenMarathon heeft Stichting Metakids het samenwerkingsverband (UMD) van zes universitaire ziekenhuizen kunnen faciliteren. Ook is onderzoek binnen het UMD gestart. Deelnemers van de VriendenLoterij spelen sinds de campagne in 2018 geoormerkt mee voor dit goede doel waardoor dankzij hen nog steeds fondsen geworven worden. Daarnaast zullen Stichting Metakids en het UMD gezamenlijk en afzonderlijk actief werven voor additionele subsidiegelden om het UMD verder te ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

©UMD 2019 - 2020