Aankondiging Metakids Subsidieronde

|

Subsidieronde wetenschappelijk onderzoek geopend

Wetenschappelijk onderzoek is volgens Metakids cruciaal om vooruitgang te boeken in de strijd tegen metabole ziekten. Om deze reden heeft Metakids besloten om, in samenwerking met United for Metabolic Diseases, een subsidieronde uit te zetten en daarmee nieuw wetenschappelijk onderzoek financieel mogelijk te maken.

Aanvragen financiering

Onderzoekers die werkzaam zijn in een Nederlands metabool onderzoekscentrum kunnen financiering van een PhD onderzoek bij Metakids aanvragen. De subsidieronde (ook wel call genoemd) met als thema ‘primaire of secundaire preventie van metabole ziekten’ is nu geopend. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 30 april a.s.

Wie zijn er uitgenodigd?

De uitnodiging geldt voor alle leden van de Vereniging tot bevordering van onderzoek naar Erfelijke Stofwisselingsziekten Nederland (ESN) en voor overige geïnteresseerden. Lidmaatschap van ESN is geen voorwaarde. Is één van de medeaanvragers binnen een project ESN-lid, dan is dat wel een pré. Samenwerking tussen metabole onderzoekscentra, maar ook tussen groepen binnen één centrum, geldt eveneens als een pluspunt.

De wijze van indienen

Op de pagina ‘voor onderzoekers’ op de Metakids website is het vooraanvraagformulier te downloaden. Voor deze call geldt een maximaal te honoreren bedrag van € 320.000, - voor een PhD. De vooraanvraag dient opgesteld te worden in het Engels. Het voorstel kan vervolgens per mail ingediend worden via i.vandervelde@metakids.nl.

Het vervolg

Alle ontvangen vooraanvragen worden door de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van Metakids beoordeeld. Een aantal door de WAR geselecteerde vooraanvragen mogen daarna verder worden uitgewerkt in een zogenaamd ‘full-format’. De honoreringskans van de in full format uitgewerkte projecten is groter dan 35%. De volledig uitgewerkte aanvragen worden door een deskundig panel van onafhankelijke buitenlandse reviewers beoordeeld, op basis waarvan de WAR advies zal uitbrengen aan het Metakids bestuur. Het besluit voor formele toekenning van subsidies wordt door het bestuur van Metakids op basis van de adviezen van de WAR en het Reviewers Panel genomen.

Neem contact op met Ina van der Velde (i.vandervelde@metakids.nl) of Evelien de Ruiter (emderuiter@metakids.nl) voor eventuele vragen.

UMD AGENDA:
{{row.name}}
{{row.date}}

NIEUWS onderwerpen:

Met opbrengsten uit de VriendenLoterij PrijzenMarathon heeft Stichting Metakids het samenwerkingsverband (UMD) van zes universitaire ziekenhuizen kunnen faciliteren. Ook is onderzoek binnen het UMD gestart. Deelnemers van de VriendenLoterij spelen sinds de campagne in 2018 geoormerkt mee voor dit goede doel waardoor dankzij hen nog steeds fondsen geworven worden.
Daarnaast zullen Stichting Metakids en het UMD gezamenlijk en afzonderlijk actief werven voor additionele subsidiegelden om het UMD verder te ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

© UMD 2019 - 2023