Subsidiekansen ZonMw

|

ZonMw heeft een oproep geplaatst voor het indienen van projectideeën voor subsidie binnen de programma's DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG).

DoelmatigheidsOnderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten. Dit is een oproep voor projectideeën voor doelmatigheidsonderzoek naar interventies (diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg). De aanvraag kan worden ingediend op de website van ZonMw. Hier kan ook meer informatie over de voorwaarden worden gevonden. Deadline: dinsdag 7 september 2021, 14.00 uur

Het programma GGG richt zich op het verbeteren van de farmacotherapeutische zorg en heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Voor deze ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. Meer informatie is te vinden op de website van ZonMw. Deadline: dinsdag 21 september 2021, 14.00 uur

UMD organiseert maandelijks webinars op donderdagen van 16:00 tot 17:30. Heb je een idee voor een webinar gerelateerd aan metabole ziekten?

Language of webinar
Scope
UMD AGENDA:
{{row.name}}
{{row.date}}

UMD in de media:
NIEUWS onderwerpen:

Met opbrengsten uit de VriendenLoterij PrijzenMarathon heeft Stichting Metakids het samenwerkingsverband (UMD) van zes universitaire ziekenhuizen kunnen faciliteren. Ook is onderzoek binnen het UMD gestart. Deelnemers van de VriendenLoterij spelen sinds de campagne in 2018 geoormerkt mee voor dit goede doel waardoor dankzij hen nog steeds fondsen geworven worden.
Daarnaast zullen Stichting Metakids en het UMD gezamenlijk en afzonderlijk actief werven voor additionele subsidiegelden om het UMD verder te ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

© UMD 2019 - 2021