Subsidie van Metakids voor mitochondriële ziekten

|

Metakids kan dankzij een donateur een subsidie t.w.v. €50.000 beschikbaar stellen voor onderzoek naar mitochondriële ziekten. De donateur in kwestie heeft een dochter verloren aan het syndroom van Leigh en wil graag dat deze bijdrage ten goede komt aan onderzoek naar deze ziekten.

Metakids stelt als voorwaarde dat projecten worden ingediend door minstens twee UMC’s verbonden aan UMD, waarvan minimaal één een erkend expertisecentrum mitochondriële ziekten is. Aanvragers kunnen zich in eerste instantie beperken tot een projectvoorstel van 1 A4 (in het Engels). Ook pilotstudies komen in aanmerking.

Alle vooraanvragen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Metakids. Deze selecteert in overleg met de betrokken donateur een voorstel, welke vervolgens verder dient te worden uitgewerkt en wordt beoordeeld conform de reguliere aanvraagprocedure van Metakids.

In de vooraanvraag dient in elk geval te worden opgenomen:

  • Samenvatting projectvoorstel
  • De betrokken partners en projectleiders en hun inbreng
  • Begroting op hoofdlijnen

De deadline voor aanvragen is 7 januari 2022; aanvragen kunnen per e-mail worden gestuurd naar de secretaris van de WAR t.a.v. m.huizenga@metakids.nl.

UMD AGENDA:
{{row.name}}
{{row.date}}

NIEUWS onderwerpen:

Met opbrengsten uit de VriendenLoterij PrijzenMarathon heeft Stichting Metakids het samenwerkingsverband (UMD) van zes universitaire ziekenhuizen kunnen faciliteren. Ook is onderzoek binnen het UMD gestart. Deelnemers van de VriendenLoterij spelen sinds de campagne in 2018 geoormerkt mee voor dit goede doel waardoor dankzij hen nog steeds fondsen geworven worden.
Daarnaast zullen Stichting Metakids en het UMD gezamenlijk en afzonderlijk actief werven voor additionele subsidiegelden om het UMD verder te ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

© UMD 2019 - 2022