Nieuwe biomarkers voor PDE ontdekt

Onderzoekers van het Radboudumc en de Radboud Universiteit hebben nieuwe biomarkers ontdekt, die het mogelijk maken om te screenen op de zeldzame metabole ziekte pyridoxine-afhankelijke epilepsie (PDE). Door deze specifieke biomarkers in de hielprik te gebruiken zou PDE vroeger kunnen worden opgespoord, waardoor de ziekte eerder behandeld kan worden. Dit onderzoek ontving in 2020 een UMD catalyst grant, en de bevindingen zijn nu gepubliceerd in The Journal of Clinical Investigation.

Door twee nieuwe technologieën te combineren zijn onderzoekers erin geslaagd om biomarkers voor Pyridoxine-afhankelijke epilepsie (PDE) op te sporen. PDE is een erfelijke metabole ziekte waarbij epileptische aanvallen voorkomen, die niet te behandelen zijn met reguliere anti-epileptische medicatie. De aanvallen ontstaan door een tekort aan het enzym alfa-amino-adipine semialdehyde dehydrogenase, ook wel antiquitine genoemd, een enzym betrokken bij de verwerking van het aminozuur lysine. Dit tekort zorgt voor een opstapeling van schadelijke stoffen, met uiteindelijk een gebrek aan vitamine B6 als gevolg. Patiënten krijgen daarom vaak vitamine B6 en een speciaal dieet voorgeschreven. Vroege opsporing van metabole ziekten is van belang voor het op tijd starten van een goede behandeling, waardoor zoveel mogelijk schade voorkomen kan worden. De beschikbare behandelingen voor PDE hebben het beste resultaat als patiënten hier voor hun eerste levensjaar mee beginnen.

Om de patiënt-specifieke biomarkers op te sporen, gebruikte het Translational Metabolic Laboratory van het Raboudumc Nijmegen metabolomics-technieken. Vervolgens is de structuur van deze stoffen ontrafeld door gebruik te maken van infrarood laser spectroscopie, in samenwerking met het FELIX laboratorium van de Radboud Universiteit. Het is de eerste keer dat de combinatie van deze technieken heeft geleid tot de ontdekking van een potentiële biomarker voor de hielprikscreening.
Tijdens het onderzoek zijn er ook nieuwe inzichten over de ziekte aan het licht gekomen, bijvoorbeeld dat een van de biomarkers ophoopt in de hersenen en mogelijk ook bijdraagt aan het ontstaan van epilepsie. Deze inzichten kunnen uiteindelijk voor een betere behandeling van PDE zorgen.

De publicatie in The Journal of Clinical Investigation is hier terug te lezen.

UMD organiseert maandelijks webinars op donderdagen van 16:00 tot 17:30. Heb je een idee voor een webinar gerelateerd aan metabole ziekten?

Language of webinar
Scope
UMD AGENDA:
{{row.name}}
{{row.date}}

UMD in de media:
NIEUWS onderwerpen:

Met opbrengsten uit de VriendenLoterij PrijzenMarathon heeft Stichting Metakids het samenwerkingsverband (UMD) van zes universitaire ziekenhuizen kunnen faciliteren. Ook is onderzoek binnen het UMD gestart. Deelnemers van de VriendenLoterij spelen sinds de campagne in 2018 geoormerkt mee voor dit goede doel waardoor dankzij hen nog steeds fondsen geworven worden.
Daarnaast zullen Stichting Metakids en het UMD gezamenlijk en afzonderlijk actief werven voor additionele subsidiegelden om het UMD verder te ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

© UMD 2019 - 2021