Hielprikscreening levert gezondheidswinst op

|

Uit evaluatie van de Gezondheidsraad blijkt dat screening op aandoeningen uit het hielprikprogramma een aanmerkelijke gezondheidswinst oplevert, zonder disproportionele nadelen. De Gezondheidsraad evalueerde 11 van de 25 aandoeniningen die zijn opgenomen in de hielprik. De raad adviseert om alle aandoeningen periodiek te evalueren om vast te stellen of de voordelen ook op lange termijn opwegen tegen de nadelen.

In Nederland worden pasgeborenen gescreend op 25 ernstige, zeldzame aandoeningen, voornamelijk stofwisselingsziekten. Voor deze aandoeningen geldt dat als vroeg wordt begonnen met de behandeling, ernstige schade aan lichamelijke of geestelijke ontwikkeling voorkomen kan worden. Voordat een aandoening wordt opgenomen in het hielprikprogramma, wordt beoordeeld of de verwachte gezondheidswinst opweegt tegen de nadelen die ook aan screening kleven, zoals het risico op uitslagen die niet blijken te kloppen. Periodieke evaluatie van de hielprikscreening is van belang om er zeker van te zijn dat de voordelen groter zijn dan de nadelen.

De Gezondheidsraad heeft op verzoek van VWS criteria opgesteld voor deze periodieke evaluatie en een eerste evaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie omvatte 11 van de 25 aandoeningen. Voor de meeste van deze aandoeningen geldt dat de screening gezondheidswinst oplevert. Voor een aantal aandoeningen zijn er te weinig gegevens beschikbaar, deze zullen opnieuw geëvalueerd moeten worden. Ook de aandoeningen die bij de eerste evaluatie niet zijn meegenomen, moeten worden geëvalueerd. Het is voor de periodieke evaluatie van belang om meer gegevens te verzamelen en registreren en meer onderzoek te doen naar de effecten van screening op de lange termijn.

De publicaties van de Gezondheidsraad zijn hier te downloaden.

UMD organiseert maandelijks webinars op donderdagen van 16:00 tot 17:30. Heb je een idee voor een webinar gerelateerd aan metabole ziekten?

Language of webinar
Scope
UMD AGENDA:
{{row.name}}
{{row.date}}

UMD in de media:
NIEUWS onderwerpen:

Met opbrengsten uit de VriendenLoterij PrijzenMarathon heeft Stichting Metakids het samenwerkingsverband (UMD) van zes universitaire ziekenhuizen kunnen faciliteren. Ook is onderzoek binnen het UMD gestart. Deelnemers van de VriendenLoterij spelen sinds de campagne in 2018 geoormerkt mee voor dit goede doel waardoor dankzij hen nog steeds fondsen geworven worden.
Daarnaast zullen Stichting Metakids en het UMD gezamenlijk en afzonderlijk actief werven voor additionele subsidiegelden om het UMD verder te ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

© UMD 2019 - 2021