UMD Catalyst Grant

Dien nu een UMD Catalyst Grant in!

|

De tweede ronde van de UMD Catalyst Grants is geopend. Projecten die vallen binnen de UMD doelstellingen en welke passen binnen één of meer UMD work packages komen in aanmerking voor subsidie. Onderzoekers kunnen een aanvraag voor financiële steun indienen voor (de start van / een deel van) een project om onderzoeksmateriaal, bench fee of personele kosten te bekostigen tot een maximum van € 20.000.

Jaarlijks zijn er vier UMD Catalyst Grant rondes, waarvan de eerst volgende submissie deadline vrijdag 10 januari 2020, om 18.00 uur is. Alle aanvragen worden beoordeeld door 3 UMD bestuursleden. U ontvangt binnen zes weken na de indieningsdeadline bericht of uw aanvraag wel of niet gehonoreerd is, met eventuele onderbouwing / feedback. Klik hier voor meer informatie en voor het digitale aanvraagformulier.

Met opbrengsten uit de VriendenLoterij PrijzenMarathon heeft Stichting Metakids het samenwerkingsverband (UMD) van zes universitaire ziekenhuizen kunnen faciliteren. Ook is onderzoek binnen het UMD gestart. Deelnemers van de VriendenLoterij spelen sinds de campagne in 2018 geoormerkt mee voor dit goede doel waardoor dankzij hen nog steeds fondsen geworven worden. Daarnaast zullen Stichting Metakids en het UMD gezamenlijk en afzonderlijk actief werven voor additionele subsidiegelden om het UMD verder te ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

©UMD 2019 - 2020